ARP

Blog được tag là ARP

 Giới thiệu về công nghệ Ethernet
Ethernet định nghĩa một loạt các chuẩn nối dây và phát tín hiệu cho tầng vật lý. Sử dụng giao thức MAC để điều khiển truy nhập dữ liệu vào đường truyền và lấy dữ liệu từ đường truyền chuyển lên bên trên.
02.05.19 09:27 PM - Nhận xét

Tag