Giám sát hiệu năng ứng dụng để nhận biết tất cả nhu cầu DevOps

Nắm rõ cách hoạt động của các ứng dụng web. Trực quan hóa các giao dịch web từ đầu đến cuối, với số liệu hiệu năng của tất cả các bộ phận bắt đầu từ URL đến truy vấn SQL cho phép bạn xác định và giải quyết vấn đề giảm hiệu năng bất kể chúng bắt nguồn từ đâu.

Giám sát hiệu năng Java

Giám sát toàn bộ kho ứng dụng Java của bạn bao hàm mọi thứ từ cơ sở dữ liệu, và dịch vụ đến các hoạt động trình duyệt. Giải quyết các vấn đề hiệu năng khi chúng xuất hiện.

Giám sát ứng dụng .NET

Xử lý sự cố và giải quyết tất cả các vấn đề hiệu năng ứng dụng .NET của bạn. Nắm thông tin chi tiết nhỏ nhất từ trải nghiệm trình duyệt đến từng hàng code.

Giám sat ứng dụng PHP

Xác định và giải quyết các vấn đề hiệu năng ứng dụng PHP đến từng hàng code.

Giám sát ứng dụng Ruby

Giám sát và nắm tất cả các vấn đề hiệu năng của các ứng dụng chạy trên Ruby từ các truy vấn cơ sở dữ liệu chậm, và các dịch vụ web đến các tác vụ chạy ngầm.

Giám sát người dùng thực tế

Giám sát các ứng dụng có nền tảng trên đám mây

Giám sát các số liệu hiệu năng quan trọng của các ứng dụng truy cập các dịch vụ khác nhau trên hai môi trường đám mây phổ biến nhất AWS, và Microsoft Azure.

Giám sát các ứng dụng di động trên iOS và Android

Giám sát thời gian đáp ứng của ứng dụng

Giám sát thời gian đáp ứng của từng ứng dụng. Site24x7 APM Insight xác định các ứng dụng chậm và giúp nhanh chóng cô lập các vị trí nghẽn cổ chai.

Xác định các truy vấn chậm dùng các dấu vết

Xem xét kỹ từng dấu vết tạo ra bởi một yêu cầu web duy nhất để xem các phương pháp khác nhau đã đạt hiệu quả như thế nào. Xác định các vị trí nghẽn cổ chai về hiệu năng bằng cách phân tích các giao dịch để xác định nguyên nhân của vấn đề.

Đo thông lượng ứng dụng

Liên tục theo dõi tổng số yêu cầu mà máy chủ ứng dụng đã nhận được mỗi phút (RPM). Điều này cung cấp cho bạn thông tin hoàn chỉnh về hiệu năng của máy chủ ứng dụng của bạn và có thể hợp lý hóa nó bằng cách nào.

Giám sát tất cả các giao dịch chạy ngầm của bạn

Giám sát thời gian đáp ứng của các giao dịch ngoài web/chạy ngầm trong các ứng dụng của bạn, các ứng dụng được sinh ra trong các luồng chạy ngầm. Giám sát các giao dịch chạy ngầm với các chi tiết về hiệu năng ở cấp phương pháp cùng với thời gian cần thiết của các thao tác cơ sở dữ liệu.

Xác định lỗi và loại bỏ các điểm nghẽn cổ chai

Tìm đến nguyên nhân gốc rễ của tất cả các lỗi giao dịch web và ngoài web thông qua một giao diện duy nhất. Nắm đầy đủ thông tin về lỗi đó với thông tin chi tiết ở cấp phương pháp và thực hiện các biện pháp cần thiết trước khi người dùng cuối bị ảnh hưởng.

Nắm được các trường hợp ngoại lệ khi chúng xuất hiện

Nhận danh sách về tất cả các trường hợp ngoại lệ xuất hiện trong máy chủ ứng dụng. Nắm thông tin chi tiết về mọi giao dịch gây ra ngoại lệ và xem sự thể hiện biểu đồ về số lần trong một khoảng thời gian với một chỉ báo rõ ràng giữa các trường hợp ngoại lệ nghiêm trọng và không nghiêm trọng.

Thông tin toàn diện về tất cả các hoạt động cơ sở dữ liệu của bạn

Nhận số liệu hiệu năng chi tiết để xác định các lệnh gọi cơ sở dữ liệu chậm, tình trạng sử dụng cơ sở dữ liệu và hiệu năng chung của cơ sở dữ liệu được cung cấp với trình bày biểu đồ và bảng biểu chi tiết.

Sử dụng điểm Apdex để theo dõi trải nghiệm của người dùng cuối

Chỉ Số Hiệu Năng Ứng Dụng (Apdex) cung cấp cho bạn số liệu thống kê trên quan điểm trải nghiệm của người dùng. Đây là một chuẩn mở để đánh giá mức độ hài lòng của người dùng về một ứng dụng web. Dữ liệu đã thu thập trong một khoảng thời gian được chuyển thành một chỉ số đơn giản dựa trên sự đáp ứng của ứng dụng.

Giám sát các bộ phận ứng dụng tùy chỉnh

Nắm thông tin về lượng thời gian đã sử dụng theo từng yêu cầu web ở các bộ phận khác nhau và xác định bộ phận nào tốn nhiều thời gian nhất. Ngoài ra, thêm bộ phận của bạn để theo dõi chi tiết hơn.


Tích hợp APM Insight với Site24x7 RUM

APM Insight và Giám sát Người Dùng Thực (RUM) hiện nay được tích hợp theo ngữ cảnh. Với sự tích hợp này, bạn nhận được thông tin tổng thể về hiệu năng của một ứng dụng từ một bảng điều khiển duy nhất. Mọi số liệu quan trọng, chẳng hạn như hiệu năng của ứng dụng từ thao tác nhấp của người dùng trên trình duyệt, thời gian cần thiết để bộ phận back end xử lý yêu cầu, độ trễ của mạng và thời gian sử dụng để đưa ra phản hồi bao gồm điều hướng mềm được ghi nhận và hiển thị trong một bảng điều khiển duy nhất. Ngoài ra, các thời gian của trình duyệt và thời gian của máy chủ được tích hợp, cho phép phân tích tất cả số liệu cùng nhau, giúp tinh chỉnh hiệu năng của ứng dụng.

Cung cấp sự hỗ trợ cho các máy chủ ứng dụng khác nhau

Giám sát tình trạng của các ứng dụng Java của bạn đang chạy trên các máy chủ ứng dụng khác nhau. Site24x7 hiện nay cung cấp sự hỗ trợ ngay lập tức cho các máy chủ ứng dụng Tomcat, WebSphere, WebLogic, Glassfish, JBoss AS, JBoss EAP, Resin, WildFly và JOnAS.a

Đăng kí trải nghiệm Site24x7 tại đây
Trở về Site24x7

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nguồn bài viết được hỗ trợ từ các chuyên gia của trang: https://www.site24x7.com

Để được hỗ trợ tốt nhất bạn liên lạc với đại diện tại Việt Nam theo các thông tin sau:

Email hỗ trợ kỹ thuật: me@i3-vietnam.com | Facebook: https://www.facebook.com/manageenginevn

Chat: http://www.i3-vietnam.com

Thông tin chính sách: Mrs. Nguyen Thu Ha - 098 365 1887