Giám sát hoạt động của Web Site

Chủ động giám sát thời gian chạy và hiệu năng của các trang web hỗ trợ IPv4/IPv6 của bạn từ trên 90 địa điểm trên toàn cầu. Tiến hành giám sát chi tiết mọi tài nguyên hỗ trợ trang web của bạn dùng các công cụ giám sát nâng cao như giám sát hết hạn tên miền, giám sát chứng nhận SSL/TLS, và kiểm tra lỗi trên trang Web. Nhận thông báo trên điện thoại của bạn khi phát hiện vấn đề.

Nhận thông tin về thời gian đáp ứng của trang web chia ra như thời gian DNS, thời gian kết nối, thời gian có byte đầu tiên, thời gian tải xuống, thời gian SSL Handshake và nhiều thông tin khác. Phân tích trang web phản hồi thế nào khi được truy cập từ các địa điểm toàn cầu khác nhau và thực hiện các biện pháp khắc phục nhanh chóng phòng khi có thời gian chết. Thu thập thông tin chi tiết về những dữ liệu cụ thể như phiên bản giao thức SSL/TLS được sử dụng... 

​Giám sát hiệu năng của các dịch vụ Internet quan trọng

Giám sát hiệu năng của các trang web và dịch vụ internet từ trên 90 địa điểm trên toàn thế giới.

 • Giám sát trang Web (HTTP / HTTPS)
 • Giám sát giao dịch Web (Trình duyệt)
 • Giám sát người dùng thực (Web)
 • Giám sát tốc độ trang Web (Trình duyệt)
 • Giám sát Máy chủ DNS
 • Giám sát gửi Mail
 • Giám sát URL
 • Giám sát xóa trang Web
 • Giám sát chứng nhận SSL/TLS
 • Giám sát REST API
 • Giám sát dịch vụ Web SOAP
 • Giám sát Máy chủ FTP
 • Giám sát hết hạn tên miền
 • Giám sát máy chủ chạy POP, IMAP và SMTP
 • Giám sát các cổng (Giao Thức Tùy Chỉnh)

Giám sát mạng nội bộ của bạn

Bổ sung tính năng giám sát của Site24x7 đối với mạng máy chủ bằng cách cài đặt một bộ phận phần mềm, không trạng thái, tự động cập nhật trong mạng nội bộ của bạn hoặc đám mây cá nhân và giám sát các tài nguyên quan trọng đối với nhiệm vụ cùng với các trang web giao tiếp với internet. Giám sát các tài nguyên sau tường lửa như ứng dụng và máy chủ cơ sở dữ liệu, cổng intranet, hệ thống ERP.


Phân tích các thành phần trang web sử dụng một trình duyệt thực

Phân tích từng bộ phận trang web như hình ảnh, CSS, JavaScript làm chậm trang web của bạn và kiểm tra hiệu năng trang web dùng một trình duyệt thực (Mozilla Firefox).

Dựng trang web của bạn dùng trình duyệt thực trong thời gian thực, tìm và xử lý sự cố đối với các bộ phận trang web ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng cuối của khách hàng.

Đánh giá tương tác người dùng nhiều bước trong các ứng dụng web của bạn

Thực hiện giám sát tổng hợp dùng một trình duyệt thực và chủ động giám sát và đánh giá các tương tác người dùng nhiều bước trong các ứng dụng web của bạn dùng một công cụ ghi mạnh mẽ.

Giám sát các ứng dụng web của bạn như giỏ hàng, mẫu đăng ký web, cổng HR, v.v. và phân tích thời gian đáp ứng và độ chính xác của nội dung từ đầu đến cuối.

Công cụ ghi mạnh mẽ cho phép bạn chỉ cần chỉ, nhấp và ghi các bước bạn muốn theo dõi trên một giao diện trên trình duyệt để tự động lập các mã script theo dõi của bạn. Ngoài ra, nhập các tình huống kiểm tra selenium IDE hiện hữu của bạn để thực hiện theo dõi tổng hợp.


Giám sát người dùng thực (Web) - Thống kê trình duyệt người dùng thực

Đánh giá trải nghiệm ứng dụng của người dùng thực. Phân tích và phân khúc hiệu năng theo trình duyệt, nền tảng, vùng địa lý, ISP và các tiêu chí khác.

Nhận thông tin hoàn chỉnh về vòng đời của trang web và phân tích thời gian đáp ứng trên quan điểm mạng như thời gian chuyển hướng, thời gian giải quyết DNS và thời gian kết nối. Thời gian đáp ứng back end và front end chẳng hạn như dựng trang, xử lý tài liệu và thời gian tải xuống tài liệu.

Giám sát các lệnh gọi phi đồng bộ trong Angular và Các Ứng Dụng Một Trang của bạn và cải thiện trải nghiệm người dùng cuối. Ngoài ra, giám sát hiệu năng của từng giao dịch web bằng cách theo dõi thời gian đáp ứng và lưu lượng.

Tạo các trang trạng thái công khai hiệu quả

Tạo các bảng điều khiển trạng thái công khai để truyền đạt thời gian chết và thông báo nhanh chóng cho khách hàng về trạng thái dịch vụ của bạn.

Site24x7 đặt máy chủ các trang trạng thái dùng một miền phụ riêng chỉ đến một máy chủ trong một trung tâm dữ liệu riêng truy cập bởi một ISP duy nhất. Điều này đảm bảo tính khả dụng cao của trang trạng thái không phụ thuộc vào việc miền chính của bạn đang ngưng hoạt động vì có vấn đề với DNS, tường lửa hoặc ISP của bạn.


Quản lý cảnh báo và báo cáo tùy chỉnh

Nhận thông báo tức thời qua email/ SMS/ thoại/ tin nhắn tức thời/ RSS/ thông báo đẩy bất kỳ khi nào trang web hoặc máy chủ của bạn không hoạt động.

Truy cập các nhóm báo cáo khác nhau như báo cáo Tóm Tắt cung cấp cho bạn chi tiết về thời gian đáp ứng trung bình, tính khả dụng chung và số lần có thời gian chết–báo cáo SLA để đảm bảo rằng nhà cung cấp dịch vụ máy chủ của bạn đáp ứng các SLA của bạn. Xem báo cáo chi tiết và toàn diện về tính khả dụng và hiệu năng quan trọng nhất. Lập báo cáo cho một khoảng thời gian tùy chỉnh. Xem số liệu cần thiết trong các biểu đồ trực quan và ứng dụng con heatmap. Đánh giá đối thủ của bạn bằng ứng dụng con lập chuẩn tích hợp. Ngoài ra, xác định các SLA và chủ động theo dõi sự tuân thủ của nó. Các báo cáo gồm có:

 • Báo cáo tóm tắt tính khả dụng
 • Báo cáo giờ bận
 • Báo cáo xu hướng tình trạng
 • Báo cáo hiệu quả hoạt động
 • Báo cáo Top N
 • Báo cáo SLA

Chủ động giám sát trang web của bạn trên toàn cầu

Các tính năng bổ sung

TRUY CẬP DI ĐỘNG

QUẢN LÝ SLA

CÁC GIAO DIỆN TRẠNG THÁI CÔNG CỘNG TRÊN MÁY CHỦ

GÓI THUÊ BAO MSP

CẢNH BÁO & BÁO CÁO

PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN GỐC

Các điểm nhấn

 • Không có cảnh báo giả vì chúng tôi kiểm tra lại từ 3 địa điểm và thậm chí còn chụp màn hình từ một trình duyệt thực trước khi thông báo cho bạn!
 • Đảm bảo bạn luôn nắm được thời gian chết. Theo dõi tính khả dụng của trang web của bạn với tần suất kiểm tra thấp đến một lần mỗi phút.
 • Giám sát các trang web, điểm cuối API và dịch vụ web SOAP bảo mật bằng OAuth, chứng nhận client hoặc các giao thức xác thực Cơ Bản/NTLM.
 • Cài đặt tích hợp Webhook và yêu cầu các biện pháp khắc phục khi có lỗi bằng cách đăng dữ liệu sự kiện lên Hook URL bảo mật bằng OAuth của bạn.
 • Tích hợp với nhiều ứng dụng bên thứ ba như Zapier, PagerDuty, Microsoft Teams, HipChat, Slack, ManageEngine Service Desk Plus & On-Demand, và ME AlarmsOne. Ngoài ra, cài đặt tích hợp dựa trên web hook với bất kỳ ứng dụng bên thứ ba nào.
 • Xác định lý do thực tế đằng sau thời gian chết bằng Phân Tích Nguyên Nhân Gốc Rễ (RCA) bao gồm báo cáo phân tích chi tiết, phân tích DNS, tuyến theo dõi, kết quả ping và hình chụp màn hình từ một trình duyệt thực cho thấy lỗi.
 • Cho biết số phiên bản của giao thức SSL hoặc TLS (hỗ trợ TLSv1.2, TLSv1.1, TLSv1 và SSLv3) được client sử dụng để xác lập kết nối bảo mật với máy chủ đích.
 • Đánh giá sự hài lòng của người dùng cuối bằng Điểm Apdex và xác định bất kỳ điểm nghẽn cổ chai về hiệu năng nào trong một khu vực cụ thể.
 • Thực hiện kiểm tra nội dung chi tiết trong một trang web và nhận cảnh báo khi các từ hóa đã cho hiện diện hoặc không hiện diện trong trang web.
 • Thử dùng công cụ Tự Động Hóa IT của chúng tôi để tự động hóa quy trình làm việc của bạn và nắm bắt các vấn đề tiềm ẩn.
 • Giám sát các trang web di động của bạn và các dịch vụ trực tuyến khác qua các nhà cung cấp dịch vụ không dây (3G, 4G) và các mạng Wi-Fi doanh nghiệp.
 • Dễ dàng theo dõi tính khả dụng và hiệu năng của trang web của bạn ở mọi nơi bằng các ứng dụng Site24x7 cho iOS và Android.
 • Các khả năng theo dõi của chúng tôi gồm có theo dõi trang web, Tốc Độ Trang Web (Trình Duyệt), Giao Dịch Web, Giao Dịch Vụ Web (Trình Duyệt), chứng nhận SSL/TLS, theo dõi Máy Chủ DNS và các khả năng khác.So sánh các công cụ theo dõi khác nhau.
Đăng ký trải nghiệm Site24x7 tại đây

Hướng dẫn Giám sát Website đơn giản bằng Site24x7

Trở về Site24x7

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nguồn bài viết được hỗ trợ từ các chuyên gia của trang: https://www.site24x7.com

Để được hỗ trợ tốt nhất bạn liên lạc với đại diện tại Việt Nam theo các thông tin sau:

Email hỗ trợ kỹ thuật: me@i3-vietnam.com | Facebook: https://www.facebook.com/manageenginevn

Chat: http://www.i3-vietnam.com

Thông tin chính sách: Mrs. Nguyen Thu Ha - 098 365 1887