Giám sát hệ thống máy chủSử dụng công cụ theo dõi máy chủ của chúng tôi để nắm bắt thông tin về mất dịch vụ của máy chủ và các vấn đề hiệu năng. Giám sát toàn bộ cơ sở hạ tầng của bạn và nhận thông tin chi tiết về các chỉ số hiệu năng chính của máy chủ Windows, Linux, FreeBSD, và OS X trong trung tâm dữ liệu của bạn.


Giám sát Windows


Nhận thông tin chi tiết về các số liệu quan trọng của máy chủ Windows như CPU, sử dụng bộ nhớ, sử dụng đĩa, dịch vụ và quy trình và các thông tin khác. Xác định và giải quyết các vấn đề hiệu năng hoặc tính khả dụng ngay lập tức.

Giám sát Linux


Chủ động giám sát các máy chủ Linux và FreeBSD của bạn và xác định tình trạng hiệu năng. Tạo các plugin tùy chỉnh, dùng mã script Python hoặc Shell và theo dõi dữ liệu bạn cần.

Giám sát các ứng dụng Microsoft


Phân tích hiệu năng và giám sát các ứng dụng Microsoft quan trọng như Exchange, IIS, SQL, BizTalk, SharePoint, Office 365, Active Directory, Failover Cluster và Hyper-V. Nhận thông tin đáng tin cậy và nắm bắt các vấn đề hiệu năng bằng cảnh báo tức thời.

Giám sát Docker


Giám sát hiệu năng và tính khả dụng của các Docker container và phân tích các số liệu quan trọng như sử dụng CPU, bộ nhớ cache, số byte đã nhận và gửi, mạng vào/ra và thông tin khác.

Giám sát máy chủ và máy ảo VMware ESX


Phát hiện toàn bộ cơ sở hạ tầng ảo của bạn và tối đa hóa thời gian chạy của máy chủ VMware ESX/ESXi. Đảm bảo môi trường ảo hóa của bạn luôn vận hành ở hiệu năng cao nhất.

Trên 50 số liệu hiệu năng bao gồm sử dụng CPU, bộ nhớ, đĩa, và mạng

Giám sát hiệu năng của máy chủ dùng các số liệu quan trọng bao gồm mức sử dụng CPU của bộ xử lý hoặc lõi, các trường hợp gián đoạn, chuyển ngữ cảnh, bộ nhớ đã sử dụng & còn trống, và các trang bộ nhớ (Vào/Ra/Lỗi) từ một bảng điều khiển có thể tùy chỉnh và thống nhất. Phân tích sự sử dụng đĩa, đĩa (nhập/xuất), lưu lượng đầu vào & đầu ra, và sử dụng băng thông mạng để hiển được công suất của máy chủ của bạn và đảm bảo sử dụng liên tục.

Giám sát dịch vụ và quy trình theo thời gian thực

Bạn không còn phải tự hỏi quy trình hay dịch vụ nào gây ra lỗi máy chủ. Phân tích hiệu năng của các dịch vụ Windows và quy trình Linux để hiểu được tải trọng tác dụng lên tài nguyên hệ thống và thực hiện các thao tác khởi động, dừng hoặc xóa ở bất kỳ đâu.


Giám sát tài nguyên trên máy chủ của bạn.

Giám sát hiệu quả các tài nguyên khả dụng trên máy chủ của bạn dùng tính năng kiểm tra tài nguyên của Site24x7. Nhận thông báo tức thời đối với bất kỳ vi phạm nào về URL, Cổng, Tập tin, Danh mục, Nhật ký sự kiện Windows, và Nhật ký hệ thống Linux.

Tích Hợp Trên 50 Plugin Có Sẵn cho Linux và Windows

Các điểm nhấn về tính năng


  • Tần suất polling một phút để xác định các vấn đề tiềm ẩn theo từng phút, liên tục.
  • Các công cụ Tự Động Hóa IT để cung cấp giải pháp nhanh chóng và kịp thời cho các vấn đề giảm hiệu năng.
  • Giám sát Cron để theo dõi các tác vụ cron của bạn, các tác vụ theo lịch, daemon, microservice và các tác vụ khác.
  • Một tác tử nhẹ, dễ cài đặt có thể được triển khai hàng loạt trong hàng ngàn máy chủ dùng Chef, Puppet, Active Directory, và các phương pháp khác.
  • Giao tiếp dữ liệu bảo mật sử dụng kết nối HTTPS để gửi dữ liệu hiệu năng từ môi trường người dùng đến Site24x7.
  • Các plugin tùy chỉnh để tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn dùng Python, Shell cho Linux và VB, DLL, Batch và PowerShell cho Windows.
  • Báo cáo Phân Tích Nguyên Nhân Gốc Rễ chi tiết để biết lý do thực sự đằng sau thời gian chết.
  • Cảnh báo thoại tức thời về mất dịch vụ máy chủ và thời gian chết.
Đăng kí trải nghiệm Site24x7 tại đây

Hướng dẫn Giám sát máy chủ đơn giản bằng Site24x7

Trở về Site24x7

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nguồn bài viết được hỗ trợ từ các chuyên gia của trang: https://www.site24x7.com

Để được hỗ trợ tốt nhất bạn liên lạc với đại diện tại Việt Nam theo các thông tin sau:

Email hỗ trợ kỹ thuật: me@i3-vietnam.com | Facebook: https://www.facebook.com/manageenginevn

Chat: http://www.i3-vietnam.com

Thông tin chính sách: Mrs. Nguyen Thu Ha - 098 365 1887