quản trị mạng

Blog được tag là quản trị mạng

Giới thiệu về dịch vụ WEB và cách cài đặt hệ thống Website
Dịch vụ Web là: dịch vụ liên kết trang siêu văn bản. Dùng để truyền thông tin tới người dùng một cách đa dạng và phong phú như Video, văn bản, hình ảnh… Khi dữ liệu truyền sẽ được phân mảnh thành các MTU, 1MTU = 1500 Byte
03.05.19 02:34 AM - Nhận xét
Xây dựng hệ thống kiểm tra Online bằng phần mềm Moodle
Việc số hóa bài kiểm tra đang là một xu thế tất yếu áp dụng vào các trường. Để hỗ trợ các thầy cô kiểm tra nhanh hoặc chính xác thì trong bài này tôi sẽ giới thiệu các bạn triển khai hệ thống Moodle để xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm Online.
03.05.19 02:31 AM - Nhận xét
 Cài đặt Web Virtual Host
Bài này sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Web Virtual Host (Name-based Virtual Host)
03.05.19 02:20 AM - Nhận xét
 Quản lý quyền và hạn ngạch trong nguồn mở
Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách quản lý quyền và hạn ngạch trong CentOS 7
03.05.19 02:12 AM - Nhận xét
Quản lý file và các phân vùng trong Linux
Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách quản lý file và các phân vùng trong CentOS 7
03.05.19 02:08 AM - Nhận xét
Cài đặt và cấu hình Apache - PHP - MySQL - PHPMyAdmin - Wordpress
Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và cấu hình Apache - PHP - MySQL - PHPMyAdmin - Wordpress
03.05.19 02:04 AM - Nhận xét
Cài đặt và cấu hình CPanel
Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và cấu hình CPanel một cách hiệu quả.
03.05.19 01:57 AM - Nhận xét
Mã hóa dữ liệu trong Linux
Bài này sẽ hướng dẫn cho các bạn biết cách sử dụng mã hóa trong Linux, đổi các Port mặc định thành Port khác để tránh bị đột nhập vào hệ thống.
03.05.19 01:54 AM - Nhận xét
Quản lý quyền và hạn ngạch trong linux
Bài viết này sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách quản lý quyền và hạn ngạch trong CentOS 7
03.05.19 01:48 AM - Nhận xét
Viết Shell Scripting trong Linux
Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách viết Shell Scripting đơn giản trong Linux
03.05.19 01:44 AM - Nhận xét
Quản lý người dùng và nhóm người dùng trong Linux
Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách quản lý người dùng và nhóm người dùng trên CentOS 7
03.05.19 01:36 AM - Nhận xét
Quản lý File và Thư mục trong Linux
Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách quản lý file và thư mục trong Linux
03.05.19 01:33 AM - Nhận xét
Hướng dẫn quản lý tiến trình boot trong Linux
Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn quản lý tiến trình boot trong Linux
03.05.19 01:30 AM - Nhận xét
Cài đặt dịch vụ FTP và Cisco Discovery Protocol
Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và cấu hình dịch vụ FTP Cisco Discovery Protocol
03.05.19 01:26 AM - Nhận xét
Cài đặt và cấu hình SAMBA
Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và cấu hình SAMBA
03.05.19 01:15 AM - Nhận xét
 Cài đặt và cấu hình NAGIOS
Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và cấu hình NAGIOS
03.05.19 01:09 AM - Nhận xét
Cài đặt và cấu hình DOS và chống DOS bằng csf
Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và cấu hình DOS và chống DOS bằng csf
03.05.19 01:05 AM - Nhận xét
 Sử dụng trình soạn thảo Vi trong Linux
Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng trình soạn thảo Vi
03.05.19 12:58 AM - Nhận xét
Cài đặt tiện ích trong Linux
Bài này sẽ hướng dẫn cách cài đặt tiện ích ở trên CentOS 7
03.05.19 12:53 AM - Nhận xét
Quản lý và thiết lập NIC trong Linux
Bài này sẽ hướng dẫn các bạn quản lý và thiết lập NIC trong Linux
03.05.19 12:48 AM - Nhận xét

Tag